Φορτωση

 

"Η ωχρά κηλίδα αποτελεί το τμήμα εκείνο του οφθαλμού που εξυπηρετεί την κεντρική μας όραση και για το λόγο αυτό η ανατομική και λειτουργική της ακεραιότητα είναι πολύ σημαντική."

 

Ωχρά Κηλίδα

Παθήσεις ωχράς κηλίδας

Στη συνείδηση του κόσμου υπάρχει μέχρι ακόμη και σήμερα μεγάλη σύγχυση σχετικά με την ωχρά κηλίδα. Η ωχρά κηλίδα δεν αποτελεί πάθηση αλλά φυσιολογικό τμήμα του οφθαλμού το οποίο είναι υπεύθυνο για την κεντρική μας όραση. Αποτελεί το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδούς, ενός χιτώνα που επενδύει το εσωτερικό τοίχωμα του βολβού και είναι υπεύθυνος για την όραση. Υπάρχουν πάρα πολλές παθήσεις που μπορούν να επηρεάσουν την ωχρά κηλίδα και έτσι να δημιουργήσουν προβλήματα στην κεντρική μας όραση.
Ωχρά Κηλίδα
Συχνά, οι ασθενείς αλλά, σε μερικές περιπτώσεις και οι ίδιοι οι γιατροί, για λόγους συντομίας αναφέρονται σε μια πάθηση της ωχράς κηλίδας χρησιμοποιώντας τον όρο «ωχρά κηλίδα». Στην πραγματικότητα, αναφέρονται σε μια πάθηση του οφθαλμού η οποία επηρεάζει και το κεντρικό τμήμα του κι έτσι δημιουργεί προβλήματα στην κεντρική όραση. Μερικές από αυτές τις παθήσεις είναι για παράδειγμα η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, το οίδημα της ωχράς κηλίδας που οφείλεται σε σακχαρώδη διαβήτη, σε απόφραξη μιας φλέβας του αμφιβληστροειδούς ή σε κάποια φλεγμονή του ματιού κ.ά. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι όλες οι παθήσεις που μπορεί να επηρεάσουν την ωχρά κηλίδα είναι διαφορετικές μεταξύ τους, έχουν διαφορετική πορεία και πρόγνωση και διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση.
Εξαρτάται από την πάθηση. Κάποιες καταστάσεις ή παθήσεις που επηρεάζουν την ωχρά κηλίδα έχουν κληρονομικό υπόβαθρο και κάποιες όχι. Από τη στιγμή που υπάρχει οικογενειακό ιστορικό οφθαλμολογικής πάθησης, είναι σκόπιμο να γίνει μια πρώτη διερευνητική εξέταση από τον οφθαλμίατρό σας προκειμένου να διευκρινιστεί το είδος της πάθησης κι εκείνος κατόπιν είναι υπεύθυνος να προσδιορίσει τα μεσοδιαστήματα επανεξέτασής σας, εάν αυτό απαιτηθεί.
Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας είναι αποτέλεσμα της γήρανσης του ματιού και για το λόγο αυτό απαντάται συνήθως σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ωστόσο, στην εμφάνισή της παίζει ρόλο μια σειρά παραγόντων, όπως η φυλή, η κληρονομικότητα, η διατροφή, η υπέρταση, το κάπνισμα κ.ά. Η πρόληψη είναι σημαντική, ιδιαίτερα για άτομα υψηλού κινδύνου, όπως είναι όσοι έχουν θετικό οικογενειακό ιστορικό, δηλαδή μέλος της οικογένειας με διαπιστωμένη ηλικιακή εκφύλιση ωχράς. Σημαντικό κομμάτι της πρόληψης είναι η διακοπή του καπνίσματος και η καλή διατροφή με υψηλή πρόσληψη λαχανικών, ειδικά σε ό,τι αφορά τα πράσινα και φυλλώδη λαχανικά. Από εκεί και πέρα, σημαντικός είναι ο τακτικός επανέλεγχος από τον οφθαλμίατρό σας ο οποίος μπορεί να διαπιστώσει αρχόμενα στάδια ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, πριν ακόμη αντιληφθείτε οι ίδιοι κάποια μεταβολή στην ποιότητα της όρασής σας και να σας κατευθύνει σχετικά με την πρόληψη και θεραπεία.
Σε προχωρημένα στάδια ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας η ποιότητα της κεντρικής όρασης επηρεάζεται. Ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα είναι η λεγόμενη «μεταμορφοψία», δηλαδή η στρέβλωση της παρατηρούμενης εικόνας. Ένα εύκολο τεστ που μπορείτε να κάνετε είναι να παρατηρήσετε μια δομή σε ευθεία γραμμή, όπως για παράδειγμα ένα στύλο της ΔΕΗ, με κάθε μάτι ξεχωριστά. Μεταμορφοψία έχετε εάν με κάποιο από τα δύο μάτια βλέπετε κάποιο τμήμα της ευθείας να καμπυλώνει. Ωστόσο, πρέπει να έχετε υπόψη ότι σε αρχικά στάδια είναι πιθανό να μην αντιλαμβάνεστε κάποια αλλαγή στην ποιότητα της όρασής σας και μόνο ο οφθαλμίατρός σας μπορεί να διαπιστώσει το πρόβλημα.
Το πρώτο βήμα είναι να επισκεφθείτε τον οφθαλμίατρό σας για έναν πρώτο έλεγχο. Εφόσον κατά τη διάρκεια του πρώτου αυτού ελέγχου διαπιστωθεί κάποια ανατομική ή λειτουργική διαταραχή της ωχράς κηλίδας ο οφθαλμίατρός σας θα σας υποβάλλει σε μια σειρά άλλων εξετάσεων για να διευκρινίσει τη φύση του προβλήματός σας, όπως είναι το OCT (οπτική τομογραφία συνοχής) και η φλουοροαγγειογραφία. Το OCT είναι μια μη παρεμβατική διαγνωστική εξέταση η οποία επικεντρώνεται στην περιοχή της ωχράς κηλιδας και απεικονίζει με ευκρίνεια οποιαδήποτε ανατομική μεταβολή της. Η φλουοροαγγειογραφία είναι μια ελάχιστα παρεμβατική διαγνωστική εξέταση, κατά τη διάρκεια της οποίας μια σκιαγραφική ουσία ενίεται σε κάποια περιφερική φλέβα και κατόπιν ο οφθαλμίατρός σας παρακολουθεί με ειδική κάμερα την πορεία της σκιαγραφικής ουσίας στα αγγεία του ματιού σας και βγάζει συμπεράσματα σχετικά με το είδος της πάθησής σας και, κατ’ επέκταση, το είδος της θεραπείας που θα απαιτηθεί.
Πράγματι, η ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας διακρίνεται σε ξηρά και υγρή μορφή. Το ερώτημα σχετικά με το ποια από τις δύο είναι «καλύτερη» που συχνά τίθεται από τους ασθενείς είναι δύσκολο να απαντηθεί και πολλές φορές άτοπο. Η βασική διαφορά είναι πως η ξηρά μορφή της νόσου συνήθως εξελίσσεται με πολύ αργούς ρυθμούς και δε χρήζει άλλης θεραπευτικής αντιμετώπισης πέραν της παρακολούθησης και της υιοθέτησης ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής. Δεν είναι σπάνιο, ωστόσο, η ξηρά μορφή να μετατραπεί σε υγρή κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης. Στην υγρή μορφή η εξέλιξη είναι πολύ ταχύτερη αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε θεραπευτικές δυνατότητες με καλά αποτελέσματα, με τη βοήθεια των λεγόμενων ενδοϋαλοειδικών εγχύσεων, δηλαδή ενέσεων ειδικών παραγόντων που έχουν την ικανότητα να ανακόπτουν ή ακόμη και να αναστρέφουν την εξέλιξη της πάθησης. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι και οι δύο μορφές, εάν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα, είναι δυνατό να καταλήξουν σε σοβαρές και μη αναστρέψιμες βλάβες της ωχράς κηλίδας και συνεπώς της κεντρικής όρασης.
Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια αγγειακή πάθηση που μπορεί να επηρεάσει κυριολεκτικά οποιοδήποτε όργανο του ανθρώπινου σώματος, μεταξύ των οποίων και τον οφθαλμό. Είναι σημαντικό να αντιληφθεί κανείς πως πρόκειται για ένα χρόνιο νόσημα και ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται εφ’ όρου ζωής ανάλογα με τη βαρύτητα των κλινικών εκδηλώσεων. Στον οφθαλμό, ο σακχαρώδης διαβήτης προκαλεί ισχαιμία, δηλαδή μη ικανοποιητική παροχή αίματος που υποστηρίζει τροφικά όλους τους ιστούς του καθώς και αποστεγανοποίηση των αγγείων του, με αποτέλεσμα αυτά να διαρρέουν συστατικά του αίματος στους γύρω ιστούς. Όταν τα συστατικά αυτά συσσωρευτούν στην περιοχή της ωχράς κηλίδας δημιουργείται το διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας και επηρεάζεται η κεντρική όραση. Πρέπει να τονιστεί ότι το διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας είναι μόνο ένα τμήμα του φάσματος των αλλοιώσεων που μπορεί να προκληθούν στο μάτι από το σακχαρώδη διαβήτη και για το λόγο αυτό ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται ακόμη κι όταν αυτό δεν υπάρχει ή ακόμη κι όταν η όρασή του είναι απολύτως φυσιολογική.
Το σημαντικότερο πρώτο βήμα, που σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί και τη βάση της επιτυχίας για οποιαδήποτε θεραπεία, είναι η σωστή ρύθμιση του σακχάρου του αίματος σε συνεργασία με τον ενδοκρινολόγο. Σχετικά με το διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας, υπάρχει σήμερα μια ποικιλία θεραπευτικών προσεγγίσεων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις και το laser, ανάλογα με τη μορφολογία και την παθοφυσιολογία του. Η καλή συνεργασία μεταξύ οφθαλμιάτρου και ενδοκρινολόγου σε συνδυασμό με την τυπικότητα και τη συμμόρφωση του ασθενούς αποτελούν τη βάση της επιτυχούς προσέγγισης. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι, λόγω της χρονιότητας του νοσήματος, η παρακολούθηση του ασθενούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα είναι πολύ σημαντική για τη διατήρηση καλής όρασης μακροπρόθεσμα.


Συστεγασμενα Πολυιατρεια Πανακεια

Στο χώρο που λειτουργούσε πριν το ΙΚΑ Αγ. Ιεροθέου, επί της οδού Κων/πόλεως 55 στην Ανθούπολη (πλησίον του ι.ν. Αγ. Μαρίνας), ο οποίος ανακαινίστηκε ριζικά, αισθητικά και λειτουργικά, στεγάστηκε η συλλογική πρωτοβουλία 19 ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, με στόχο την έγκυρη πρόληψη και παροχή υπηρεσιών υγείας των πολιτών του Περιστερίου και των γειτονικών δήμων, με τον τίτλο: «Πανάκεια».

Επικοινωνια

Κωνσταντινουπόλεως 55 & Προμάχου
+30 210 57 81 100
+30 698 47 14 979
aggelikiandrou@gmail.com