Σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη από τη Δανία, τα παιδιά των γυναικών που καπνίζουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή που γεννιούνται ελλιποβαρή παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο λέπτυνσης της στιβάδας των νευρικών ινών του αμφιβληστροειδούς. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η λέπτυνση αυτή μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο γλαυκώματος και διαταραχής της όρασης.

Στη μελέτη αυτή, ερευνήθηκαν δεδομένα από 1323 παιδιά ηλικίας 11 έως 12 ετών και διαπιστώθηκε ότι τόσο το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όσο και το χαμηλό βάρος γέννησης συσχετίστηκαν ανεξάρτητα μεταξύ τους με πιο λεπτή στιβάδα νευρικών ινών του αμφιβληστροειδούς.

«Το κάπνισμα ακόμη και για ένα σχετικά μικρό διάστημα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να έχει συνέπειες εφ’ όρου ζωής για το έμβρυο», αναφέρει ο Dr. Christopher Kai-Shun Leung, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Hong Kong.

Στη συγκεκριμένη μελέτη, το 80% των εγγύων δεν κάπνιζε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 2% σταμάτησε το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ενώ ένα 18% συνέχισε να καπνίζει. Περίπου 4% του συνόλου των νεογνών γεννήθηκαν ελλιποβαρή. Ο οφθαλμολογικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στα παιδιά αυτά διαπίστωσε ότι ο μέσος όρος του πάχους της στιβάδας των νευρικών ινών του αμφιβληστροειδούς ήταν 104μm. Τα παιδιά των γυναικών που κάπνιζαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παρουσίαζαν 5,7μm πιο λεπτή στιβάδα νευρικών ινών σε σύγκριση με τα παιδιά των γυναικών που δεν κάπνιζαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αντιθέτως, δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των παιδιών των οποίων οι μητέρες δεν κάπνιζαν και αυτών των οποίων οι μητέρες σταμάτησαν το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Σχετικά με το βάρος γέννησης, παιδιά τα οποία γεννήθηκαν ελλιποβαρή παρουσίαζαν 3.5μm πιο λεπτή στιβάδα νευρικών ινών σε σχέση με τα παιδιά με φυσιολογικό βάρος γέννησης.

Ωστόσο, η μελέτη αυτη παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα, καθώς δε συλλέχθηκαν δεδομένα σχετικά με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γυναικών αυτών, καθώς αυτή μπορεί να επηρεάσει τη χρήση των προϊόντων καπνού και τον κίνδυνο επιπλοκών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όπως χαρακτηριστκά αναφέρουν οι ερευνητές. Ομοίως, δε συλλέχθηκαν δεδομένα σχετικά με τη λήψη αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, συνήθεια η οποία συσχετίζεται με το κάπνισμα και η οποία μπορεί ανεξάρτητα να επηρεάσει την ανάπτυξη του εμβρύου. Επιπλέον, για τις γυναίκες που κάπνιζαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δεν ήταν γνωστή η βαρύτητα και η συχνότητα του καπνίσματος.

«Ωστόσο, μια πιο λεπτή στιβάδα νευρικών ινών του αμφιβληστροειδούς έχει συσχετιστεί με υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης γλαυκώματος», σημειώνει ο Dr Leung. «Ο έλεγχος του πάχους της στιβάδας των νευρικών ινών στα παιδιά με ιστορικό χαμηλού βάρους γέννησης ή καπνίσματος της μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης φαίνεται να είναι σημαντικός», συμπληρώνει.