Η μεσογειακή διατροφή φαίνεται να ελαττώνει τον κίνδυνο εμφάνισης ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας υγρού τύπου, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους στο περιοδικό Ophthalmology.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν 5060 ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών που επιλέχθηκαν με τυχαίο τρόπο από οφθαλμολογικά κέντρα στη Νορβηγία, την Εστονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία κατά τα έτη 2001 και 2002. Αξιολογήθηκαν και βαθμονομήθηκαν οι διαιτητικές συνήθειες των ασθενών για χρονικό διάστημα ενός έτους ενώ συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικά με την πρόσληψη τροφών όπως ελαιόλαδου, ψαριού, κρασιού, φρούτων, λαχανικών και κρέατος. Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθηκαν σε οφθαλμολογικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων και ψηφιακών φωτογραφιών βυθού ενώ ταυτόχρονα συλλέχθηκαν και δείγματα αίματος με σκοπό να προσδιοριστούν τα επίπεδα αντιοξειδωτικών, όπως η λουτεΐνη, η ζεαξανθίνη, το καροτένιο και το λυκοπένιο. Τέλος, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες καπνίσματος, χρήσης αλκοόλ και μεγάλης έκθεσης σε ηλιακή ακινοβολία.

Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 73,6 έτη και το 55% ήταν γυναίκες. Ο οφθαλμολογικός έλεγχος διαπίστωσε ότι 109 συμμετέχοντες έπασχαν από ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας υγρού τύπου, 49 παρουσίαζαν γεωγραφική ατροφία, 2333 παρουσίαζαν πρώιμα στάδια ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας, 641 εμφάνιζαν μεγάλα drusen και 2262 ασθενείς δεν παρουσίαζαν κανένα σημείο ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, μεταξύ των 4753 συμμετεχόντων για τους οποίους υπήρχαν πλήρη στοιχεία σχετικά με τις διατροφικές τους συνήθειες, οι ασθενείς που ακολουθούσαν περισσότερο το μεσογειακό μοντέλο διατροφής είχαν μικρότερες πιθανότητες να νοσήσουν από ηλικιακή εκφύλιση ωχράς υγρού τύπου(odds ratio, 0.53; 95% confidence interval, 0.27 - 1.04; P trend = .01).

Παρ’όλα αυτά, οι ερευνητές σημειώνουν ότι δεν διαπιστώθηκε καμία συσχέτιση μεταξύ της μεσογειακής διατροφής και των πρώιμων σταδίων ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας (grades 1 - 3; P trend = .9). Παραδέχονται επίσης ότι, καθώς η μελέτη πραγματοποιήθηκε πριν την εισαγωγή της οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) ως εξέταση ρουτίνας για την ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, κάποια πρώιμα περιστατικά είναι πιθανό να μην έχουν διαγνωστεί. Τέλος, σημειώνουν ότι δεν μπορούν εξ αυτών να εξαχθούν αιτιολογικές συσχετίσεις δεδομένου της ποικιλίας των χωρών προέλευσης καθώς και το ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις διαιτητικές συνήθειες βασίστηκαν αποκλειστικά σε ό,τι ανέφεραν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες.

«Απαιτείται ενθάρρυνση των ασθενών προς την κατεύθυνση του μεσογειακού μοντέλου διατροφής ενώ μέθοδοι και τακτικές προς την επίτευξη και διατήρηση αυτής της συμπεριφοράς θα πρέπει να ερευνηθούν εωδελεχώς», καταλήγουν ο Dr Hogg κσι οι συνεργάτες του.