Φορτωση

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

ΓΛΑΥΚΩΜΑ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

ΠΑΙΔΟΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

Αίτια μέτριας/σοβαρής μείωσης της όρασης στη Δυτική Ευρώπη

Πηγή: "Causes of vision loss worldwide, 1990-2010: a systematic analysis" Vision Loss Expert Group, Lancet Glob Health 2013;1:e339-49

Ποσοστά 1990

 • Καταρράκτης 24,1%

 • Αδιόρθωτο διαθλαστικό σφάλμα46,6%

 • Εκφύλιση ωχράς κηλίδας4,1%

 • Γλαύκωμα2,3%

 • Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια2,5%

 • Άλλα/αδιευκρίνιστα αίτια20,5%

Ποσοστά 2010

 • Καταρράκτης 18,4%

 • Αδιόρθωτο διαθλαστικό σφάλμα46,1%

 • Εκφύλιση ωχράς κηλίδας6,8%

 • Γλαύκωμα4,5%

 • Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια2,8%

 • Άλλα/αδιευκρίνιστα αίτια21,3%